Antarktis Reisetermine & Abfahrten

MS Plancius Antarktis Reise: Südgeorgien MS Plancius Antarktis Reise: Südgeorgien Sonderfahrt zur Sonnenfinsternis  
20 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Plancius Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Plancius Antarktis Reise: Klassische Antarktis 10 Nächte  
11 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben
12 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ortelius Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ortelius Antarktis Reise: Klassische Antarktis
11 Tage
Abfahrt in Ushuaia, 10 Nächte, Tauchen möglich
MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben
12 Tage
MS Plancius Antarktis Reise: Südgeorgien MS Plancius Antarktis Reise: Südgeorgien
20 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Plancius Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Plancius Antarktis Reise: Klassische Antarktis 10 Nächte  
11 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben
12 Tage
MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben
12 Tage
MS Ortelius Antarktis Reise: Über den Polarkreis MS Ortelius Antarktis Reise: Über den Polarkreis
14 Tage
MS Plancius Antarktis Reise: Wale beobachten MS Plancius Antarktis Reise: Wale beobachten
12 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Südgeorgien MS Ushuaia Antarktis Reise: Südgeorgien
20 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis
10/11 Tage
MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben
12 Tage
MS Ortelius Antarktis Reise: Weddellmeer MS Ortelius Antarktis Reise: Weddellmeer
11 Tage
MS Plancius Antarktis Reise: Südgeorgien MS Plancius Antarktis Reise: Südgeorgien
20 Tage
MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben mit MS Ortelius!  
12 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis
10/11 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis
10/11 Tage
MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben
12 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis 1 Nacht zusätzlich  
10/11 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben
12 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis 1 Nacht zusätzlich  
10/11 Tage
MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben 11 Nächte  
12 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis 1 Nacht zusätzlich  
10/11 Tage
MS Plancius Antarktis Reise: Südgeorgien MS Plancius Antarktis Reise: Südgeorgien
20 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Über den Polarkreis MS Ushuaia Antarktis Reise: Über den Polarkreis
12 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Weddellmeer MS Ushuaia Antarktis Reise: Weddellmeer
11 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Plancius Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Plancius Antarktis Reise: Klassische Antarktis 10 Nächte  
11 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis
10/11 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Plancius Antarktis Reise: Wale beobachten MS Plancius Antarktis Reise: Wale beobachten
12 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis 1 Nacht zusätzlich  
10/11 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis
10/11 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis
10/11 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis
10/11 Tage
MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben
12 Tage
MS Plancius Antarktis Reise: Über den Polarkreis MS Plancius Antarktis Reise: Über den Polarkreis 11 Nächte  
12 Tage
MS Ortelius Antarktis Reise: Über den Polarkreis MS Ortelius Antarktis Reise: Über den Polarkreis
14 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis
10/11 Tage