Antarktis Reisetermine & Abfahrten

MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis
10/11 Tage
  • 9 Nächte
MS Ortelius Antarktis Reise: Aktiv erleben MS Ortelius Antarktis Reise: Aktiv erleben
12/13 Tage
11 Nächte
MS Ortelius Antarktis Reise: Weddellmeer MS Ortelius Antarktis Reise: Weddellmeer
11 Tage
10 Nächte
MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben
12 Tage
11 Nächte
MS Ortelius Antarktis Reise: Aktiv erleben MS Ortelius Antarktis Reise: Aktiv erleben
12/13 Tage
11 Nächte
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
7 Nächte
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis
10/11 Tage
  • 9 Nächte
MS Plancius Antarktis Reise: Südgeorgien MS Plancius Antarktis Reise: Südgeorgien
19/20 Tage
18 Nächte
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
7 Nächte
MS Ortelius Antarktis Reise: Aktiv erleben MS Ortelius Antarktis Reise: Aktiv erleben
12/13 Tage
12 Nächte
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis
10/11 Tage
  • 9 Nächte
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
7 Nächte
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
7 Nächte
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis
10/11 Tage
  • 9 Nächte
MS Plancius Antarktis Reise: Südgeorgien MS Plancius Antarktis Reise: Südgeorgien
19/20 Tage
18 Nächte
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
7 Nächte
MS Ortelius Antarktis Reise: Aktiv erleben MS Ortelius Antarktis Reise: Aktiv erleben
12/13 Tage
12 Nächte
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
7 Nächte
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis 1 Nacht zusätzlich  
10/11 Tage
  • 10 Nächte
MS Ortelius Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ortelius Antarktis Reise: Klassische Antarktis
11 Tage
10 Nächte
MS Plancius Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Plancius Antarktis Reise: Klassische Antarktis
11 Tage
10 Nächte
Kayak & Camping möglich
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis
10/11 Tage
  • 9 Nächte
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
7 Nächte
MS Ushuaia Antarktis Reise: Weddellmeer MS Ushuaia Antarktis Reise: Weddellmeer
11 Tage
10 Nächte
MS Plancius Antarktis Reise: Südgeorgien MS Plancius Antarktis Reise: Südgeorgien
19/20 Tage
18 Nächte
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
7 Nächte
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
7 Nächte
MS Ushuaia Antarktis Reise: Über den Polarkreis MS Ushuaia Antarktis Reise: Über den Polarkreis
12 Tage
11 Nächte
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
7 Nächte
MS Plancius Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Plancius Antarktis Reise: Klassische Antarktis
11 Tage
10 Nächte
Kayak & Camping möglich
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
7 Nächte
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis
10/11 Tage
  • 9 Nächte
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
7 Nächte
MS Plancius Antarktis Reise: Über den Polarkreis MS Plancius Antarktis Reise: Über den Polarkreis
12 Tage
11 Nächte
Camping & Kayak möglich
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis 1 Nacht zusätzlich  
10/11 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Südgeorgien MS Ushuaia Antarktis Reise: Südgeorgien
20 Tage
19 Nächte
MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben
12 Tage
11 Nächte
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis
10/11 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis
10/11 Tage
  • 9 Nächte
MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben MS Plancius Antarktis Reise: Aktiv erleben
12 Tage
11 Nächte
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis 1 Nacht zusätzlich  
10/11 Tage
  • 10 Nächte
MS Plancius Antarktis Reise: Wale beobachten MS Plancius Antarktis Reise: Wale beobachten
10-13 Tage
12 Nächte
MS Ortelius Antarktis Reise: Über den Polarkreis MS Ortelius Antarktis Reise: Über den Polarkreis
14 Tage
13 Nächte
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis
10/11 Tage
  • 9 Nächte
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis
10/11 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis
10/11 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis
10/11 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis 1 Nacht zusätzlich  
10/11 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis 1 Nacht zusätzlich  
10/11 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis 1 Nacht zusätzlich  
10/11 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Über den Polarkreis MS Ushuaia Antarktis Reise: Über den Polarkreis
12 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Weddellmeer MS Ushuaia Antarktis Reise: Weddellmeer
11 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis
10/11 Tage
MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ocean Nova Antarktis Reise: Klassische Antarktis
8 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis 1 Nacht zusätzlich  
10/11 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis
10/11 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis
10/11 Tage
MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis MS Ushuaia Antarktis Reise: Klassische Antarktis
10/11 Tage